Counselling, coaching en supervisie

Counselling en Coaching

De begeleiding wordt gegeven vanuit de cliëntgerichte benadering, waarbij het sensitief- en aandachtig luisteren, begrip en acceptatie belangrijke kenmerken zijn. In de begeleiding maak ik tevens van de elementen uit de Oplossingsgerichte therapie van Insoo Kim Berg. Ik richt mij op het versterken van jouw eigen waarden en handelen, op bewustwording en inzicht, maar ook op het aanreiken van communicatie technieken en vaardigheden.

De coaching werkt doelgericht en kent vaak een kort traject van ongeveer 5 bijeenkomsten. De coaching kan gaan over een situatie op het werk of in de studie of in je privésituatie. Als coach werk ik samen met jou naar een meer effectief gedrag waarin je jezelf kunt herkennen. De coaching heeft vaak afgesproken doelen. We werken aan persoonlijke groei, het versterken van persoonlijke waarden en het zien van eigen mogelijkheden.

Thema’s kunnen zijn:

 • (Voorkomen van) 'burn-out' en stressklachten

 • Omgaan met levensvragen of life-events

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Beter ontwikkelen van sociale vaardigheden

 • Beter ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • Contactuele vaardigheden verbeteren

 • Loopbaanontwikkeling

 • Motivatie begrijpen en verhogen

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsmethode die ondersteuning biedt bij het leren uitoefenen van het beroep op een zelfstandige, persoonlijke en verantwoorde manier. Supervisie wordt zowel individueel gegeven als in kleine groepjes van maximaal 3 personen onder leiding van een supervisor. Een supervisietraject duurt 10 bijeenkomsten.

Reflecteren

In de supervisie is het leren reflecteren een belangrijk thema. Reflecteren is terugkijken, bespiegelen, overdenken en zoeken naar de betekenis van wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of  hebt gevoeld tijdens je werk. Samen met jou kijk ik terug op je ervaringen en beoordelen we wat je hiervan kan meenemen en kan leren. Wellicht zijn er ook ervaringen die je achter je kan laten en niet meer relevant voor je leven en werk nu.

Door reflectie en beschouwing kwalificeer je jezelf binnen het beroep en ben je in staat steviger in je schoenen te staan.

Voor meer informatie voor supervisie en coachingtrajecten kunt je contact opnemen via het contactformulier of via het sturen van een mail aan B.Buijten@gmail.com

Contact

© 2018 Proudly created with Wix.com

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Google+ Icon

Barbara Buijten

Alphen aan den Rijn

​​

Tel: 06 44656834

Mail: B.Buijten@gmail.com

info@mysite.com