top of page

Psychosociale zorg

Psychosociale zorg

De begeleiding wordt gegeven vanuit de cliëntgerichte benadering, waarbij het sensitief- en aandachtig luisteren, begrip en acceptatie belangrijke kenmerken zijn. In de begeleiding maak ik gebruik van elementen uit de Oplossingsgerichte therapie van Insoo Kim Berg. Ik richt mij op het versterken van de eigen waarden en handelen, op bewustwording en inzicht, herstel van functioneren en op het aanreiken van communicatietechnieken en vaardigheden.

Psychosociale zorg is voor mensen die:

 • Stress ervaren, overwerkt zijn en/of  'burn-out' klachten hebben

 • Problemen ervaren op het werk

 • Problemen ervaren in de huiselijke- of familie sfeer

 • Te maken hebben met levensvragen of intense life-events

 • Te maken hebben met verlieservaringen

 • Zich eenzaam voelen

Of voor mensen die:

 • Een luisterend oor nodig hebben

 • Uit balans zijn

 • Grenzen willen leren stellen - assertiever willen zijn

 • De eigen waarden willen versterken

 • Nadenken over loopbaanontwikkeling

E-Counseling

E-Counseling  wordt ook wel digitale hulpverlening genoemd. Het is een directe vorm individuele hulp en begeleiding. Internethulp kan effectief zijn om psychische klachten of hulpvragen te verklaren of te verminderen. Counseling via internet kent veel voordelen; je zit achter de computer in je eigen omgeving en wanneer het jou uitkomt. Voor veel mensen geldt dat ze hun gevoelens soms beter kunnen verwoorden op papier dan face-tot-face. E-Counseling is laagdrempelig, snel beschikbaar en je hebt niet te maken met wachtlijsten.

E-Counseling biedt hulp, ondersteuning en een luisterend oor wanneer je hulp nodig heb of wanneer je behoefte hebt om over persoonlijke thema's te praten. Alles wat je vertelt is vertrouwelijk. Je privacy is gewaarborgd.

Hoe gaat E-Counseling in zijn werk?

De E-Counseling begint, net als in een face -to-face gesprek, met een intake gesprek. In het eerste gesprek vertel je wat je vragen of klachten zijn. We bepalen daarna samen hoe de begeleiding vorm krijgt. Bijvoorbeeld; hoe wil je jouw klachten of vragen bespreken, welke gespreksmethode wordt door mij gebruikt, hoe vaak vindt de begeleiding plaats, op welke dag of dagen er contact is en op welke manier contact wordt gelegd. Daarna maken we afspraken over het vervolg van de counseling.

Voor meer informatie over Psychosociale zorg en E-Counseling kun je contact opnemen via het contactformulier of via het sturen van een mail aan B.Buijten@gmail.com

Voor de kosten verwijs ik graag naar de pagina Tarieven.

bottom of page