top of page

Relatiegerichte Begeleiding

Menselijke relaties staan centraal in de praktijk van sociale professionals. Een goede samenwerking tussen professional en cliënt is essentieel om op een menswaardige en tegelijk op een motiverende manier te werken aan herstel of verandering.

Uit onderzoek is geleerd dat het aangaan van een vertrouwelijke relatie een van meest helpende aspecten is in het hulpverleningsproces. In een vertrouwelijk contact en vanuit wederkerigheid in de afspraken worden betere resultaten geboekt.

Het boek Relatiegerichte Begeleiding laat zien hoe je belangrijke grondhoudingen zoals aandacht, empathie en een onderzoekende houding kunt ontwikkelen. Ook komen vaardigheden als observeren, luisteren, afstemmen en non-verbale communicatie aan bod.

Enkele onderwerpen uit het boek zijn:

  • Wat is Relatiegerichte Begeleiding?

  • Hoe ziet Relatiegericht begeleiden eruit?

  • Wat levert Relatiegerichte begeleiding op?

  • Hoe werk je in het contact met de client vanuit de relatie?

  • Welke vaardigheden zijn hierbij belangrijk?

  • Wat heb je nodig om deze vaardigheden verder te ontwikkelen?

Je kunt het boek bestellen via:

https://www.coutinho.nl/nl/relatiegerichte-begeleiding-9789046905470

Voor meer informatie, lezingen en training kunt u contact opnemen via het contactformulier of mailen naar: B.Buijten@gmail.com

FullSizeRender (7).jpg
bottom of page