top of page

Coaching en Supervisie

Coaching

Coaching betekent dat je samen met de coach doelgericht en op interactieve wijze op zoek gaat naar het meest effectief gedrag in verschillende situaties. Het is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin verder te ontwikkelen. Dit gebeurt door het stimuleren van bewustwording en persoonlijke groei, daarnaast door het vergroten van zelfvertrouwen en door het ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Coaching vergroot jouw zelfkennis en het zelfbewust zijn. Wanneer je jezelf beter leert kennen en weet wat jouw sterke punten en valkuilen zijn, kan je zelfbewust(er) activiteiten verrichten, bijvoorbeeld in je werk, studie of andere bezigheden. Coaching is bedoeld voor het aanleren of aanscherpen van vaardigheden en brengt structuur in verantwoordelijkheden. Coaching is er ook wanneer je behoefte hebt aan een klankbord.

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsmethode die ondersteuning biedt bij het leren uitoefenen van het beroep op een zelfstandige, persoonlijke en verantwoorde manier. Supervisie wordt zowel individueel gegeven als in kleine groepjes van maximaal 3 personen onder leiding van een supervisor. Een supervisietraject duurt 10 bijeenkomsten.

Reflecteren

In de supervisie is het leren reflecteren een belangrijk thema. Reflecteren is terugkijken, bespiegelen, overdenken en zoeken naar de betekenis van wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of  hebt gevoeld tijdens je werk. Samen met jou kijk ik terug op je ervaringen en beoordelen we wat je hiervan kan meenemen en kan leren. Wellicht zijn er ook ervaringen die je achter je kan laten en niet meer relevant voor je leven en werk nu.

Door reflectie en beschouwing kwalificeer je jezelf binnen het beroep en ben je in staat steviger in je schoenen te staan.

Voor meer informatie over coachingtrajecten en supervisie kun je contact opnemen via het contactformulier of via het sturen van een mail aan B.Buijten@gmail.com

Voor tarieven verwijs ik graag naar de pagina Tarieven.

bottom of page