top of page

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsmethode die ondersteuning biedt bij het leren uitoefenen van het beroep op een zelfstandige, persoonlijke en verantwoorde manier. Supervisie wordt zowel individueel gegeven als in kleine groepjes van maximaal 3 personen onder leiding van een supervisor. Een supervisietraject duurt 10 bijeenkomsten.

Reflecteren

In de supervisie is het leren reflecteren een belangrijk thema. Reflecteren is terugkijken, bespiegelen, overdenken en zoeken naar de betekenis van wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of  hebt gevoeld tijdens je werk. Samen met jou kijk ik terug op je ervaringen en beoordelen we wat je hiervan kan meenemen en kan leren. Wellicht zijn er ook ervaringen die je achter je kan laten en niet meer relevant voor je leven en werk nu.

Door reflectie en beschouwing kwalificeer je jezelf binnen het beroep en ben je in staat steviger in je schoenen te staan.

 

bottom of page