top of page

Barbara Buijten

Praktijk voor psychosociale zorg, Coaching 
Supervisie - training - Opleiding

Heb je last van (langdurige) stressklachten, burn-out, Piekeren, angsten of bijvoorbeeld moeilijkheden op je werk?

In de Clientcentered methodische begeleiding kijken we naar achterliggende behoeften of problemen. We onderzoeken het eigen gedrag en werken aan nieuwe inzichten en verheldering. Hierdoor worden leef- of werk situaties beter aanvaardbaar, hanteerbaar en wordt functioneren in de situatie verbeterd.
 

afspraken kunnen online of op locatie. Er zijn geen wachttijden en vergoeding via de zorgverzekeraar is mogelijk.

 

Over mij

Als begeleidingskundige en psychosociaal zorgverlener richt ik mij op het versterken van de persoonlijke waarden en het reflectief kijken naar eigen communicatiepatronen en posities. Ik heb me verdiept in de relationele verhoudingen en ik zet ook deze verhouding in als verbindende factor in het begeleidingsproces. Ik werk clientgericht met inzichten uit communicatietheorieën, vanuit bewustwording en reflectie. Daarnaast maak ik gebruik van de Oplossingsgerichte therapeutische benadering van Insoo Kim Berg.

 

De afgelopen vijftien jaar heb ik mij verdiept in het intermenselijk contact en heb ik onderzocht hoe een verbinding met de ander tot stand gebracht kan worden. Zowel in mijn begeleidingspraktijk, als in het onderwijs heb ik ervaren dat werkelijk contact kunnen maken een essentieel onderdeel is van het samenwerken aan (herstel) doelen, verandering of aanvaarding.

 

Voor uitgeverij Coutinho heb ik hiervoor het boek 'Relatiegerichte Begeleiding' en 'Relatiegerichte Zorg' geschreven. 

thumbnail_IMG_4835_edited.jpg

psychosociale zorg, Begeleiding en Training

In de counseling en psychosociale zorg, begeleiding en training sta jij centraal, het is toegankelijk en laagdrempelig. Psychosociale zorg richt zich op het persoonlijk welzijn en is ervoor om je te ondersteunen, te versterken en om concrete handvatten te bieden waar je weer mee verder kunt.  De focus van de begeleiding ligt op betrokkenheid, ondersteuning, samenwerken en aanmoediging. Hierdoor ontstaat een dynamische samenwerking waarin nieuwe mogelijkheden en perspectieven worden ontdekt. Waar je je hart kan luchten en waar je een heldere kijk op jouw situatie ontwikkelt. We kijken naar het effectief communiceren en het eigen functioneren in relatie tot jouw sociale omgeving. 

Ik ben lid van de Algemene beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) en van de Landelijke vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

About

Psychosociale zorg  en Begeleiding

Psychosociale zorg, Coaching en Supervisie

Training

Training voor  professionals binnen het domein Zorg en Welzijn

  • Training Werken met Groepen (2 dagen)

  • Trainingen op maat

Relatiegerichte Begeleiding en Relatiegerichte Zorg

Het boek Relatiegerichte Begeleiding en Relatiegerichte Zorg zijn verkrijgbaar via uitgeverij Coutinho.

Contact
bottom of page