Barbara Buijten

Praktijk voor Counseling, psychosociale zorg, Coaching 

Supervisie en training 

Heb je last van (langdurige) stressklachten, burn-out, Piekeren, angsten of gevoelens van somberheid? Je hebt behoefte aan een luisterend oor of concreet advies? 

Neem dan contact op. je kunt altijd op korte termijn een afspraak maken. De afspraak kan online of op locatie. Er zijn geen wachttijden en vergoeding via de zorgverzekeraar is mogelijk.

Over mij

Als begeleidingskundige en psychosociaal zorgverlener richt ik mij op het versterken van de persoonlijke waarden en het reflectief kijken naar eigen communicatiepatronen en posities. Ik heb me verdiept in de relationele verhoudingen en ik zet ook deze verhouding in als verbindende factor in het begeleidingsproces. Ik werk clientgericht met inzichten uit communicatietheorieën, vanuit bewustwording en reflectie. Daarbij maak ik gebruik van de Oplossingsgerichte therapeutische benadering van Insoo Kim Berg.

 

De afgelopen vijftien jaar heb ik mij verdiept in het intermenselijk contact en heb ik onderzocht hoe een verbinding met de ander tot stand gebracht kan worden. Zowel in mijn begeleidingspraktijk, als in het onderwijs heb ik ervaren dat werkelijk contact kunnen maken een essentieel onderdeel is van het samenwerken aan (herstel) doelen, verandering of aanvaarding.

 

Voor uitgeverij Coutinho heb ik hiervoor het boek 'Relatiegerichte Begeleiding' geschreven. Volgend jaar maart (2021) zal het boek 'Relatiegerichte Zorg' uitkomen. Eveneens bij uitgeverij Coutinho.

Counseling, psychosociale zorg, Begeleiding en Training

In de counseling en psychosociale zorg, begeleiding en training sta jij centraal, het is toegankelijk en laagdrempelig. De counseling is ervoor om je te ondersteunen, te versterken en om concrete handvatten te bieden waar je weer mee verder kunt.  De focus van de begeleiding ligt op betrokkenheid, ondersteuning, samenwerken en aanmoediging. Hierdoor ontstaat een dynamische samenwerking waarin nieuwe mogelijkheden en perspectieven worden ontdekt. Waar je je hart kan luchten en waar je een heldere kijk op jouw situatie ontwikkelt. We kijken naar het effectief communiceren en het eigen functioneren in relatie tot jouw sociale omgeving. 

 

Als iedereen elkaar beter zou aanvoelen hoefde geen mens ooit zoek te raken.

                                                                             (Uit: Vaslav. Arthur Japin, 2010)

Counseling - Psychosociale zorg - Begeleiding

Counseling - Psychosociale zorg, Coaching en Supervisie

Training

Training voor individuen en beroepsbeoefenaren

  • Training Mindfulness (4 bijeenkomsten)

  • Training Werken met Groepen (2 dagen)

Relatiegerichte Begeleiding

Het boek Relatiegerichte Begeleiding. Uitgeverij Coutinho.